Esha Cerrahi Tıp Merkezi

Bizim Önceliğimiz Sizin Sağlığınız !

Bizim Önceliğimiz Sizin Sağlığınız !

444 9 149

Biz Kimiz?          

Sağlık hizmetlerinin tüm bireyler için erişilebilir ve güvenilir olması gerektiğine inanıyoruz. 1994 yılında Armutlu Can Tıp Merkezi ile “Önce Sağlığınız” sloganıyla başladığımız yolculuğumuzu  ilk gün ki  heyecan ve özveri ile yeni yerimiz de ÖZEL ESHA CERRAHİ TIP MERKEZİ olarak  sürdürmekten gurur duyuyoruz. ESHA Cerrahi Tıp Merkezi olarak Temel ilkemiz: Bilimsel gelişmeler doğrultusunda, tıbbi etik ilkelerden taviz vermeden, hasta ve insan haklarına saygılı, sıcak bir aile ortamında kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz.  Üstün hizmet kalitemiz, ileri teknolojik tıbbi donanım ve deneyimli hekim kadromuz ile Dahiliye,Ortopedi,KBB,Genel Cerrahi,Cildiye,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Diyetisyen ve Tamamlayıcı Tıp( GETAT) poliklinikleri cerrahi üniteler, ameliyathane, laboratuvar, radyoloji, endoskopi-kolonoskopi ünitesi, gözlem odaları, acil servis 24 saat açık müşahade odaları mız ile hizmetinizdeyiz.

“VİZYONUMUZ”

Bütün bireyler için sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve güvenilebilir olması gerektiği inancına sahibiz. “Bizim için Önce Sağlığınız” sloganıyla 1994 yılında Armutlu Can Tıp Merkeziyle başladığımız yolculuğumuzu, yeni yerimiz ve yeni ismimizle Özel ESHA Cerrahi Tıp Merkezinde aynı ilk gündeki heyecan ve özveriyle devam etmenin haklı gururu içerisindeyiz.

Temel ilkemiz; bilimsel gelişmeler doğrultusunda, tıbbi etik ilkelerden asla ödün vermeden, hasta ve insan haklarına saygı duyarak, kaliteli sağlık hizmetini sıcak bir aile ortamında sunmaya devam etmektedir.

Özel ESHA Cerrahi Tıp Merkezi olarak üstün hizmet kalitemiz, İleri teknolojik tıbbi donanım ve deneyimli hekim kadromuz ile poliklinikler, cerrahi birimler, ameliyathane, laboratuvar, radyoloji, endoskopi- kolonoskopi ünitesi, diş ünitesi, fizik tedavi ünitesi, gözlem odaları, 24 saat açık olan acil servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

“MİSYONUMUZ”

ESHA Özel Cerrahi Tıp Merkezi olarak uzmanlarımızın sunduğu sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez misyonumuz;

Tıbbi etik ilkelerden asla ödün vermeden,
Hasta ve insan haklarına saygı duyarak,
Kaliteli sağlık hizmetini sıcak bir aile ortamında sunmaktır.
Yenilenmiş çağdaş teknolojik alt yapısı ve profesyonel sağlık kadrosu ile model oluşturmak ve referans gösterilmek, kurumumuzun her bölümünde mükemmeliyet odaklı, en hızlı ve en kaliteli sağlık hizmeti sunmak için yanınızdayız.

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Uluslararası kalite standartlarını esas alarak; hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmaktır.

HASTA HAK VE SORUMLULUKLARI

HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI
Hastanemize başvuran her birey; dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve herbir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedaviyi kabul etmemesi halinde oluşabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi yönünde anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Sohpete Başla
1
Esha Tıp Merkezi Canlı Yardım
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiiriz?